Фирма „Петров Технолоджи“ с Европроект

Фирма „Петров Технолоджи“ успешно завърши Европроект „Подобряване условията на труд и безопасността на служителите в „Петров Технолоджи” ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Фирмата успя да:

  • предостави на служителите нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло и обувки, според рисковете за здравето за всяка една длъжност;
  • подсигури социални придобивки за служителите и работниците. Под формата на места за краткотраен отдих и почивка, напълно оборудвани места за хранене, ремонтирани съблекални и бани, нови фитнес зали, оборудвани с модерни фитнес уреди, пътеки и тенис маси.
  • осигури колективни предпазни средства, включително модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти;
  • подобри микроклимата в предприятието;
  • внедри стандарти за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System).

Осъществяването на дейностите за постигане на целите, доведе след себе си значително подобряване на условията на труд, както и минимизиране на риска по време на производствените процеси. Значително се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на професионалния и здравен статус на работниците и служителите в Петров Технолоджи ЕООД.

Регистрационен номер BG05M9OP001-1.008-0991-C01
Дата на стартиране: 07.06.2017
Дата на приключване: 07.06.2018