„Петров Технолоджи“ ЕООД с Международна награда РЕСТ

„Петров Технолоджи“ ЕООД получи Международна награда РЕСТ за принос във включването на бежанци и мигранти на българския пазар на труда. С такава награда беше отличена и димитровградската фирма „Пролет“ ЕООД.

Наградата се връчва от представителя на Върховния комисариат по бежанците към ООН и от КАТРО България и в част от голям европейски проект за осигуряване на достъп на бежанци и мигранти до местните трудови пазари.

Наградата е не толкова за количество, колкото за качество. Преди всичко е отчетено отношение на служителите на „Петров Технолоджи“ ЕООД към приобщаването на колеги от други националности.