ЗА НАС

Фирма „Петров Tехнолоджи“ ЕООД е основана през 1989 г. като доставчик на детайли и възли за машиностроенето и рециклирани металорежещи машини за над 30 фирми от Европа, Северна Америка и арабските страни. През годините фирмата постепенно се специализира в серийно производство на машиностроителни детайли, а рециклирането на машини и производството на единични детайли и възли отпада като дейност.

Днес „Петров Технолоджи“ изнася по-голямата част от продукцията си за Европа.

Фирмата е доставчик на тела за линейни ролкови направляващи за заводите на Bosch Rexroth AG, Германия.

В момента фирмата разполага с две производствени площадки, намиращи се в София, кв. Дружба и в Казичене. Общата производствена площ е 3500 кв.м , от които 2400 кв.м закрити помещения.

В последните години фирма „Петров Технолоджи“ се развива динамично. Разполага с най-съвременно оборудване, гарантиращо прецизното производство и контрол на качеството на произвежданата продукция. Политика на фирмата е да мотивира, да вярва и инвестира в човешкия капитал. „Петров технолоджи“ ЕООД се стреми да осигурява постоянно увеличаване на професионални знания и умения на своите служители.

Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и ISO 45001:2007. През 2007 г. фирмата е удостоена с Наградата на германската икономика.