ДЕЙНОСТИ

Предмет на дейност

Производство на машиностроителни детайли, възли и изделия с висока точност и сложна форма, със специализация в областта на линейната техника.

Технологични възможности

Фирмата разполага със съвременни обработващи машини с ЦПУ – западно и българско производство, за фрезоване, пробивно-разстъргващи операции, струговане, шлифоване и обработва средномесечно около 140 т метал, от които 90% за износ.

Машинен парк

  • Универсални фрезови и стругови машини.
  • Вертикални пробивно-фрезови машини с ЦПУ – РВ-501, М400, МC550, МС1100, М800.
  • Хоризонтални пробивно-фрезови машини с ЦПУ – Heller BEA-2, OKK, Mazak.
  • Специализирана високопроизводителна пробивно-резбонарезни машина с ЦПУ -SO – AW Busch.
  • Стругове с ЦПУ.
  • Плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни и инструментални заточни машини.
  • Трикоординатни измервателни машини Aberlink Axiom too.