Проектиране и подготовка на детайли за производство

Проектиране и технологическа подготовка на детайли за производство (моделиране, технология, проучване за инструменти и екипировка, програмиране).