Серийно производство на машиностроителни детайли

  • Призматично-корпусни детайли;
  • Ротационни детайли;
  • Серийни механични възли и изделия.