На 27.01.2021 г. Петров технолоджи ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката за безвъзмездна финансова помощ

На 27.01.2021 г. Петров технолоджи ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на обща стойност 150000 лв.

„Петров Технолоджи“ се включи в „Стажове“ 2019г.

„Петров Технолоджи“ се включи в „Стажове“ 2019г.

На 16-ти април 2019г. фирма „Петров Технолоджи“ ЕООД участва в изложението „Стажове“ на Технически Университет – София.
Най-мащабният форум в България се организира от Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ на университета, началото на събитието бе дадено от директора – г-жа Силвия Янева-Стоянова.

„Петров Технолоджи“ се включи е мероприятието, което се провежда вече осма поредна година. Представители на фирмата представяха информация за своята дейност и свободните стажантски позиции на студентите от машинните факултети към ТУ-София.

„Петров Технолоджи“ ЕООД получи Международна награда РЕСТ

„Петров Технолоджи“ ЕООД с Международна награда РЕСТ

„Петров Технолоджи“ ЕООД получи Международна награда РЕСТ за принос във включването на бежанци и мигранти на българския пазар на труда. С такава награда беше отличена и димитровградската фирма „Пролет“ ЕООД.

Наградата се връчва от представителя на Върховния комисариат по бежанците към ООН и от КАТРО България и в част от голям европейски проект за осигуряване на достъп на бежанци и мигранти до местните трудови пазари.

Наградата е не толкова за количество, колкото за качество. Преди всичко е отчетено отношение на служителите на „Петров Технолоджи“ ЕООД към приобщаването на колеги от други националности.

„Петров Технолоджи“ се включва в „Стажове“ 2019г.

„Петров Технолоджи“ се включва в „Стажове“ 2019г.

На 16-ти април 2019г. фирма „Петров Технолоджи“ ЕООД за пръв път се включва в изложението „Стажове“ на Технически Университет – София. Мероприятието се провежда вече осма поредна година. Тази година ще можете да се срещнете с представители на „Петров Технолоджи“, които ще представят информация за своята дейност и свободните стажантски позиции. Още информация ще получите от усмихнатите представители на фирмата на щанд № 8 във 2-ри учебен корпус на Технически Университет – София. Заповядайте и може да станете част от екипа на „Петров Технолоджи“ ЕООД. Ще ви очакваме.

„Мениджър за един ден“

„Мениджър за един ден“

В „Петров Технолоджи“ на 30 октомври двама ученици се включиха в инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачийвмънт България“, като седнаха на стола на Икономическия директор на фирмата. Идеята на събитието е младите хора да преживеят един работен ден и да се ориентират професионално в своето бъдеще.
В началото на деня г-н Богдан Василев – икономически директор на „Петров Технолоджи“ ЕООД ги запозна с дейността, структурата и историята на фирмата. Учениците разгледаха производството и придобиха представа за дейността на предприятието.

За финал на работния ден г-н Василев връчи на учениците сертификати за участието им в кариерния форум и ги посъветва:
„За да бъде успешен, мениджърът трябва да познава добре дейността и процесите на предприятието, което управлява.“

Фирма „Петров Технолоджи“ с Европроект

Фирма „Петров Технолоджи“ с Европроект

Фирма „Петров Технолоджи“ успешно завърши Европроект „Подобряване условията на труд и безопасността на служителите в „Петров Технолоджи” ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Фирмата успя да:

  • предостави на служителите нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло и обувки, според рисковете за здравето за всяка една длъжност;
  • подсигури социални придобивки за служителите и работниците. Под формата на места за краткотраен отдих и почивка, напълно оборудвани места за хранене, ремонтирани съблекални и бани, нови фитнес зали, оборудвани с модерни фитнес уреди, пътеки и тенис маси.
  • осигури колективни предпазни средства, включително модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти;
  • подобри микроклимата в предприятието;
  • внедри стандарти за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System).

Осъществяването на дейностите за постигане на целите, доведе след себе си значително подобряване на условията на труд, както и минимизиране на риска по време на производствените процеси. Значително се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на професионалния и здравен статус на работниците и служителите в Петров Технолоджи ЕООД.

Регистрационен номер BG05M9OP001-1.008-0991-C01
Дата на стартиране: 07.06.2017
Дата на приключване: 07.06.2018